Singura Felina

luni, 31 decembrie 2012

Bataia de la Ruginoasa


Traditionala bataie de la Ruginoasa oprita anul acesta de jandarmi

autor: FrontPress 31.12.2012
ruginoasaTradiţionala bătaie cu bâtele între cetele de mascaţi de la Ruginoasa, judeţul Iaşi, nu a mai avut loc în acest an, jandarmii împiedicându-i pe membrii celor două tabere să ajungă faţă în faţă şi să se lovească reciproc. Anul trecut la acest eveniment au participat circa 1.000 de oameni şi patru persoane au fost rănite, printre care un tânăr de 17 ani care a suferit un traumatism cranio-cerebral sever.
Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Bacău, Marius Ţăranu, a declarat, luni, pentru corespondentul Mediafax că tinerii din Ruginoasa au început să se adune încă de la ora 6.00, în trei zone din comună, după care au pornit spre centrul localităţii, cu intenţia de a se confrunta.
“S-au adunat în trei locaţii, Rediu, Dumbrăviţa şi Bugioaia, după care au plecat spre locul de întâlnire. Grupurile erau formate din câte 40 de tineri. Aceştia purtau căşti de protecţie pe cap şi erau înarmaţi cu bâte. În spatele lor erau cam 200 de civili de fiecare parte, oamenii urmând să asiste la bătaie. În momentul în care s-au apropiat unii de alţii, ne-am interpus între ei şi i-am avertizat că vor suporta rigorile legii dacă vor comite acte de violenţă”, a afirmat reprezentantul Jandarmeriei Bacău, unitate care a asigurat ordinea la manifestarea de la Ruginoasa.
Potrivit sursei citate, cetele de mascaţi nu s-au mai bătut ca în anii precedenţi, iar în jurul orei 9.30, membrii celor două grupări – Vălenii şi Delenii – s-au retras către case. “Oamenii au înţeles, nu au existat violenţe în acest an. Noi nu le interzicem tradiţia, însă nu permitem actele de violenţă. Una este tradiţia, altceva este bătaia. S-a dansat, s-a cântat, dar nu a fost nimeni lovit”, a precizat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Bacău.
În ultima săptămână, reprezentanţi ai Prefecturii Iaşi, ai Jandarmeriei şi Poliţiei s-au întâlnit de câteva ori cu tinerii din Ruginoasa, informându-i că în acest an nu vor mai fi permise manifestări violente la tradiţionala bătaie din ultima zi a anului.
Bătaia care se desfăşoară în fiecare an în 31 decembrie la Ruginoasa, între “Deleni” şi “Văleni”, are ca scop stabilirea ierarhiei în comună pentru anul următor între tinerii din localitate. Potrivit tradiţiei, câştigătorii bătăliei au dreptul de a organiza balurile din sat, dar şi de a solicita întâlniri cu fetele nemăritate.
În fiecare an taberele celor din deal şi celor din vale, unele foarte numeroase, se înfruntă pentru supremaţia comunei. Zeci şi uneori sute de tineri mascaţi şi înarmaţi cu bâte participă la confruntarea tradiţională. Învingătorii au în anul următor dreptul să organizeze balurile şi să invite la aceste petreceri orice fete din comună doresc.
Obiceiul este unul foarte vechi, transmis din generaţie în generaţie, devenind popular doar prin 1967. De atunci, în fiecare an tot mai mulţi spectatori din împrejurimi vin să asiste la bătaia de la Ruginoasa.
În urmă cu cinci ani, confruntarea de la Ruginoasa a degenerat, mascaţii şi localnicii atacând forţele de ordine şi existând câţiva răniţi. În urma incidentelor din 31 decembrie 2007, au fost întocmite şase dosare penale iar 20 de persoane au fost amendate. În ultimii patru ani, bătaia mascaţilor de la Ruginoasa a avut loc fără a se înregistra incidente majore. Sursa: FrontPress.ro

duminică, 30 decembrie 2012

Ioan Gura de Aur


Sfantul Ioan Gura de Aur: Cuvant la Anul Nou

autor: FrontPress 31.12.2012
Anul îţi va merge bine nu când tu vei sta beat în ziua cea dintâi a lui, ci când, atât în ziua cea dintâi, cât şi în cea de pe urmă, şi în fiecare zi, tu vei face fapte plăcute lui Dumnezeu.
Nu beţia înseninează, ci rugăciunea; nu vinul, ci cuvântul înfrânării. Vinul stârneşte furtună, cuvântul lui Dumnezeu aduce linişte. Acela aduce nelinişte în inimă, acesta alungă zgomotul; acela întunecă mintea, acesta luminează pe cea întunecată; acela aduce întristarea, care înainte era departe, acesta ridică grija, care este de faţă.
Căci nimic nu poate aşa de tare a însenina ca învăţătura înţelepciunii: a preţui puţin lucrurile de acum, a ţinti la cele viitoare, a recunoaşte cele pământeşti ca trecătoare şi a nu le socoti statornice, nici bogăţia, nici puterea, nici cinstea, nici măgulirile. Dacă tu ai o astfel de înţelepciune, atunci poţi să priveşti pe un bogat fără ca să-l zavistuieşti, poţi să ajungi la nevoie şi la sărăcie, şi totuşi să nu-ţi pierzi curajul.
Creştinul nu trebuie să prăznuiască sărbătorile numai în anumite zile, ci tot anul trebuie să fie pentru el sărbătoare. Cum însă trebuie să fie sărbătoarea care se cuvine lui? Pavel zice: „Să prăznuim nu întru aluatul cel vechi, nici întru aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci întru azimele curăţiei şi ale adevărului” (I Corinteni 6, 8).
Dacă ai conştiinţa curată, tu serbezi în toate zilele, săturându-te cu nădejdile cele slăvite şi îndestulându-te cu aşteptarea bunurilor viitoare. Iar dacă nu ai conştiinţa liniştită şi eşti împovărat cu multe păcate, atunci poţi sfl ţii mii de sărbători, că nu te vei afla mai bine decât cel ce jeleşte.
Căci ce-mi foloseşte mie o zi senină, când conştiinţa mea este întunecată?
Aşadar, dacă voieşti să ai vreun folos de la Anul Nou, mulţumeşte acum când a trecut un an, mulţumeşte Domnului că El te-a adus până aici, frânge inima ta, numără zilele vieţii tale şi zi către tine însuţi: „Zilele aleargă şi trec, numărul anilor se împlineşte, eu am si săvârşit o mare parte din cale, dar ce bine am făcut? Oare, nu mă voi duce de aici deşert şi gol de toată dreptatea? Judecata este înaintea uşii, viaţa mea merge spre bătrâneţe”.
Acestea le cumpăneşte în ziua Anului Nou, la acestea să gândeşti în curgerea anului. Să cugetăm la cele viitoare, ca să nu ne zică cineva ceea ce proorocul zicea iudeilor: „Zilele lor s-au stins întru deşertăciune şi anii lor au trecut repede” (Psalmul 77, 37).
Această sărbătoare neîncetată despre care am vorbit, care nu cunoaşte vreo curgere a anului şi nu este legată cu vreo zi hotărâtă, pe aceasta poate să o prăznuiască deopotrivă săracul şi bogatul. Pentru ea nu este de trebuinţă nici cheltuială şi nici avere, ci numai singura fapta cea bună.
Tu nu ai avere, dar ai frica lui Dumnezeu, care este mai preţioasă decât toate comorile; o comoară netrecătoare, neschimbătoare, nesecată.
Priveşte cerul, cerul cerurilor, pământul, marea, aerul, speciile dobitoacelor, feluritele plante şi tot neamul omenesc. Priveşte îngerii, arhanghelii şi stăpâniile cele de sus.
Toate acestea sunt proprietatea Domnului. Robul unui Domn atât de bogat nu poate să fie sărac, când acest Domn este cu milă spre el.
A te veseli în astfel de zile, a avea mare îndestulare într-însele, a lumina cu făclii locurile publice şi a împleti cununi, şi altele asemenea, este o nebunie copilărească.
Tu eşti liber de aceste slăbiciuni, ai vârsta creştinească şi eşti cetăţean al cerului.
De aceea, nu mai aprinde în această zi focuri în pieţe, ci aprinde înăuntrul tău lumina cea duhovnicească, căci „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune şi să proslăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16). Această lumină îţi va face mare câştig.
Nu împodobi uşile casei tale, ci poartă-te bine, ca să dobândeşti din mâna lui Hristos cununa dreptăţii.
Nu face nimic în zadar, nimic fără temei, ci toate întru cinstea lui Dumnezeu, precum Pavel zice: „Ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate întru slava lui Dumnezeu să le faceţi” (I Corinteni 10, 31).
Tu întrebi: „Cum poate cineva să mănânce şi să bea intru slava lui Dumnezeu”.
Cheamă un sărac, primeşte printr-însul pe Insuşi Hristos la masa ta, şi tu ai mâncat şi ai băut întru slava lui Dumnezeu.
Dar El voieşte ca noi, nu numai să mâncăm spre slava lui Dumnezeu, ci şi toate celelalte să le facem tot aşa.
De exemplu, ieşirea din casă şi rămânerea noastră acasă. Şi una şi alta trebuie să se facă pentru Dumnezeu. Cum însă putem să le facem pe amândouă pentru Dumnezeu? Iată cum.
Când tu ieşi spre a merge la biserică să iei parte la rugăciune şi la învăţătura cea duhovnicească, atunci eşti întru slava lui Dumnezeu. Dar tu poţi să rămâi şi acasă întru slava lui Dumnezeu. Cum şi în ce chip? Când auzi zgomote, vezi neorânduieli şi prăznuiri păcătoase, sau vezi piaţa plină de oameni răi şi obraznici, atunci nu ieşi, nu lua parte la neorânduială, şi astfel tu ai rămas acasă întru slava lui Dumnezeu.
Iar dacă cineva poate ieşi din casă şi a rămâne în casă întru slava lui Dumnezeu, apoi poate încă a lăuda şi a dojeni întru slava Lui. „Dar – întrebi tu – cum se poate a lăuda sau a dojeni pe cineva întru slava lui Dumnezeu?”.
Voi, adeseori, şedeţi la locurile voastre de lucru şi vedeţi trecând oameni răi şi pierduţi, care sunt cu sprâncenele încreţite şi îngâmfaţi, înconjuraţi de slugarnici şi de linguşitori, îmbrăcaţi în haine scumpe, plini de un lux deşert, oameni jefuitori şi lacomi de avere. Deci, dacă tu vei auzi pe cineva zicând: „Iată un om fericit şi vrednic de râvnit”, dojeneşte această vorbă, jeleşte şi tânguieşte. Aceasta vrea să zică a dojeni întru slava lui Dumnezeu, căci astfel de dojana este pentru cei de faţă o învăţătură de înţelepciune şi de faptă bună, ca ei să nu mai fie aşa de poftitori de cele pământeşti.
Zi celui ce a rostit vorba de mai sus: „Pentru ce acest om este fericit? Poate pentru că are un cal frumos, împodobit cu frâu scump şi multe slugi, o haină luxoasă şi în toate zilele petrece în beţie şi în desfătare?”. Tocmai pentru aceea el este nenorocit şi în treapta cea mai înaltă vrednic de jelit. Eu văd că voi nimic nu puteţi lăuda la el decât numai lucrurile cele dinafară: calul, frâul, haina, care nu fac parte din el.
Spuneţi, poate, oare, să fie ceva mai sărăcăcios, decât atunci când calul, frâul, frumuseţea hainei şi mulţimea slugilor se admiră, iar stăpânul trece fără nici o laudă? Cine poate să fie mai sărac decât cel care întru sine nu are nimic frumos, ci se împodobeşte numai cu cele străine?
Podoaba şi bogăţia noastră cea adevărată, cea proprie, constă nu în slugi, nu în haine şi în cai, ci în fapta cea buna a inimii, in bogatia faptelor bune şi în fericita incredere in Dumnezeu.
Iar dacă tu vezi trecând un sărac, un puţin-preţuit şi nebăgat în seamă, care trăieşte foarte greu, dar foarte îmbunătăţit, laudă-l înaintea celor de faţă, iar lauda ta va fi o îndemnare pentru dânşii, o chemare la viaţa cea îmbunătăţită şi dreaptă.
Dacă ei zic: „Acesta este ticălos şi nenorocit”, răspunde-le: „Dimpotrivă, el este cel mai fericit, căci el are prieten pe Dumnezeu, soaţă a vieţii, fapta cea bună; el stăpâneşte o comoară netrecătoare, adică o conştiinţă curată. Cum poate să-l vatăme pe el lipsa bogăţiei pământeşti, când el are să moştenească cerul şi bunătăţile cereşti?”. Când tu vei vorbi aşa cu dânşii şi îi vei învăţa aşa, vei primi mare plată pentru laudă şi pentru dojana, căci pe amândouă le faci întru slava lui Dumnezeu.
Noi putem încă să şi pedepsim întru slava lui Dumnezeu. Cum? Adeseori ne supărăm pe slugile şi pe supuşii noştri; dar cum putem să-i pedepsim pentru Dumnezeu? Când vezi că sluga ta sau un cunoscut, sau altcineva din cei legaţi cu tine s-a îmbătat, ori a răpit ceva, umblă la locuri rele, nu se îngrijeşte de sufletul său, jură, minte, ocărăşte-l şi-l pedepseşte, readu-l pe calea cea dreaptă, pune-l în rânduială, şi toate acestea vor fi făcute întru slava lui Dumnezeu. Iar dacă vezi că el a greşit împotriva ta, şi în slujba ta a fost leneş, iartă-l şi tu îl vei ierta întru slava lui Dumnezeu.
Dar, cu părere de rău, mulţi fac cu totul din contra, atât cu cei cunoscuţi, cât şi cu slugile lor. Când aceştia păcătuiesc împotriva noastră, atunci ne facem judecători aspri şi nemilostivi; dimpotrivă, dacă ei au jignit pe Dumnezeu şi şi-au aruncat sufletele lor în pieire, noi nu pierdem nici o vorbă pentru aceasta.
Mai departe. Poate tu trebuie să-ţi faci prieteni. Fă-ţi prieteni pentru Dumnezeu! De trebuie să-ţi faci vrăjmaşi, fă-ţi-i pentru Dumnezeu!
Insă cum putem noi să ne facem prieteni şi vrăjmaşi pentru Dumnezeu?
Să nu căutăm prieteni de la care primim daruri, de care suntem invitaţi la masă şi care ne părtinesc în lucrurile cele pământeşti, ci să ni-i câştigăm pe acei prieteni care totdeauna ţin sufletul nostru în rânduială, ne îndeamnă la datoriile noastre, pedepsesc greşelile noastre, dojenesc încălcările de lege ale noastre; când cădem, iarăşi ne ridică, şi prin sfat şi rugăciune ajută apropierea noastră de Dumnezeu.
Dar şi vrăjmaşi trebuie să-şi facă cineva pentru Dumnezeu. Când tu vezi pe un om destrămat, încălcător de lege, plin de păcate şi de socotinţe rele, care voieşte să te ducă la cădere şi să te amăgească, retrage-te şi fugi, precum a poruncit Hristos să faci, când a zis: „De te sminteşte ochiul tău cel drept, scoate-l şi-l aruncă de la tine” (Matei 5, 29). Prin aceasta, El îţi porunceşte ca şi pe prietenii pe care tu îi iubeşti ca pe ochiul tău, şi care îţi sunt foarte folositori în viaţă, să-i smulgi şi să-i arunci de la tine, când mântuirea ta cere aceasta.
Când te duci în societate şi trebuie să vorbeşti multe, fă şi aceasta pentru Dumnezeu. Şi când taci, să taci pentru Dumnezeu.
Cum poate însă cineva să facă acestea pentru Dumnezeu?
Când tu, în societate, nu vorbeşti cu alţii despre lucruri pământeşti, despre lucruri deşarte şi nefolositoare, ci despre adevărata înţelepciune, despre cer şi iad; când nu vorbeşti nimic de prisos şi fără de minte, precum: cine a dobândit o dregătorie, cine a fost pedepsit şi pentru ce, cum a câştigat cutare aşa de mult şi s-a făcut aşa de bogat, ce a lăsat celălalt la moartea sa, pentru ce unul nu a moştenit, pe când el socotesti că are cea mai mare nădejde la aceasta, şi altele asemenea.
Despre astfel de lucruri noi nici să nu începem vorba, nici cu alţii să nu vorbim despre ele. Mai vârtos să avem in vedere ca să facem şi să vorbim ceea ce place lui Dumnezeu.
Iarăşi, tu poţi să taci pentru Dumnezeu atunci când vei fi tratat cu îndrăzneală sau ocărât, sau vei suferi mii de necazuri, dar toate acestea le vei îngădui cu nobleţe de suflet şi nu vei răspunde cu nici o vorbă defăimătoare.
Dar noi putem, întru slava lui Dumnezeu, nu numai a lăuda şi a dojeni, nu numai a rămâne acasă şi a ieşi, nu numai a vorbi şi a tăcea, ci putem şi a ne întrista şi a ne bucura spre slava lui Dumnezeu.
Atunci când tu te vezi pe tine sau pe vreun frate căzând în păcat, jeleşte şi te întristează, şi prin această întristare tu vei câştiga mântuirea cea fără de căinţă, după cum zice Apostolul Pavel: „întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăinţă spre mântuire, fără părere de rău” (II Corinteni 7, 10).
De asemenea, când vezi pe unul slăvit, nu-l pizmui, ci mulţumeşte lui Dumnezeu ca pentru binele tău propriu, căci El a făcut aşa de slăvit pe fratele tău, şi această bucurie îţi va aduce mare plată.
Căci, spune mie: Poate să fie cineva mai vrednic de jelit decât cel care pizmuieşte, care, în loc de a se bucura şi a trage câştig din bucurie, se întristează când altuia îi merge bine, iar prin această întristare el totodată îşi atrage pedeapsa lui Dumnezeu?
Trebuie, oare, să mai adaug că noi putem şi a cumpăra şi a vinde întru slava lui Dumnezeu? Când? Atunci când, de exemplu, nu cerem preţ mai mare decât cel obişnuit, nu abuzăm de timpurile în care toate sunt scumpe, şi încă atunci dăm săracilor din proviziile noastre. „Cel ce ţine grâul este blestemat…” (Pilde 11, 26), zice Domnul.
Insă ce trebuie să număr toate îndeosebi? Un exemplu poate sluji pentru toate. Precum zidarii, când voiesc a zidi o casă, măsoară din unghi în unghi cu sfoara şi aşa întocmesc zidirea, pentru ca partea ei cea din afară să nu fie nepotrivită, aşa trebuie şi noi, de-a pururea să întrebuinţăm, ca o sfoară, cuvintele Apostolului: „Ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate să le faceţi spre slava lui Dumnezeu” (I Corinteni 10, 31).
Aşadar, de ne rugăm ori de postim, de pedepsim ori iertăm, de lăudăm sau dojenim, de intrăm ori ieşim, sau orice facem, toate să fie spre slava lui Dumnezeu.
Ceea ce nu poate sluji spre slava lui Dumnezeu, nici să facem, nici să grăim.
Iar cuvântul Apostolului totdeauna să-l purtăm cu noi, ca pe un toiag puternic, ca pe o armă sigură şi ca pe o comoară scumpă; să-l înscriem în inima noastră, ca noi toate să le facem, să le grăim, să le săvârşim spre slava lui Dumnezeu, ca să dobândim slavă de la Domnul, atât aici, cât şi la sfârşitul acestei călătorii pământeşti.
Căci El zice: „Cine Mă cinsteşte pe Mine, şi Eu îl voi cinsti pe acela” (I Regi 2, 30). Insă nu numai cu cuvintele, ci şi cu faptele să slăvim totdeauna pe Tatăl, împreună cu Hristos Dumnezeul nostru, căci Lui se cuvine cinstea şi slava şi închinăciunea, acum şi în vecii vecilor. Amin. De pe IoanGuradeAur.ro 


http://world-directory-sweetmelody.blogspot.com/

Antisemitism


Top 10 al “ANTISEMITISMULUI” pentru anul 2012

autor: FrontPress 30.12.2012
space invadersCentrul Simon Wiesenthal, o organizaţie sionistă internaţională cu sediul central în Los Angeles, a anunţat joi că a întocmit un Top 10 al “antisemiţilor” şi al acelora care “urăsc Israelul”. Această listă include artişti, jurnalişti, clerici musulmani, lideri naţionalişti europeni şi chiar suporteri de fotbal.
zMorsi atriclePe primul loc a fost clasat regimul islamic din Egipt, condus de Fraţii Musulmani. În acest sens sunt menţionaţi doi clerici importanţi, Muhammad Badie şi Futouh Abd al-Nabi Mansour, ambii cunoscuţi pentru retorica lor antisionistă. Cei doi sunt apropiaţi ai preşedintelui Mohamed Morsi.
wPe locul al II-lea se află regimul din Republica Islamică Iran. Sunt amintiţi aici cu declaraţii împotriva Israelului preşedintele Mahmoud Ahmadinejad, vicepreşedintele Mohamed Rahimi şi şeful Statului Major al Forţelor Armate, generalul Hassan Firouzabadi.
carlos latuff74Pe locul al III-lea îl găsim pe Carlos Latuff, un celebru caricaturist brazilian de origine libaneză, cunoscut pentru desenele sale anticapitaliste şi prin care îşi exprimă solidaritatea cu cauza palestiniană.
palestinePe locul al IV-lea sunt menţionaţi suporterii echipelor de fotbal europene. Este amintit cazul scandărilor împotriva clubului englez Tottenham Hotspur, situat într-o zonă evreiască a Londrei.
DSC_4410Pe locul al V-lea sunt clasaţi naţionaliştii ucrainieni de la partidul parlamentar Svoboda. Este citat liderul formaţiunii, Oleg Tyagnibok, care s-a pronunţat de mai multe ori împotriva “mafiei ruso-evreieşti”.
nazi22q-2-webPe locul al VI-lea sunt plasaţi tot nişte naţionalişti europeni, de data aceasta fiind vorba de grecii de la Zorii Aurii. Sunt amintiţi purtătorul de cuvânt al partidului, Ilias Kasidiaris, şi liderul acestuia, Nikolaos Michaloliakos, acuzat că ar fi negat Holocaustul.
1354053809359Pe locul al VII-lea a fost clasat partidul radical maghiar Jobbik. Este nominalizat explicit responsabilul cu departamentul de relaţii externe al partidului, Marton Gyongyosi, care a cerut recent Guvernului de la Budapesta să întocmească liste cu evreii din ţară, motivând cu faptul că aceștia ar reprezenta “un risc pentru securitatea naţională”.
wPe locul al VIII-lea se află norvegianul Trond Ali Linstad, medic comunist, convertit la islam. Acesta coordonează un site unde avertizează asupra “influenţei evreieşti” din presă şi din politica SUA. Anul acesta a fost decorat de regele Harald al V-lea cu Medalia de merit pentru munca depusă în slujba publicului, artelor şi ştiinţei.
121212_Jakob_Augstein_Freitag_dpaPe locul al IX-lea s-a clasat editorialistul german Jakob Augstein de la revista Spiegel. Drept argumente sunt aduse mai multe citate despre influenţa lobby-ului evreiesc asupra Washingtonului. Ziaristul german a mai scris într-un mod critic şi despre evreii extremişti ultra-religioşi şi despre pericolul reprezentat de programul militar nuclear al Israelului, singurul stat din Orientul Mijlociu care deţine arma atomică.
louis-farrakhanPe locul al X-lea îl găsim pe singurul cetăţean american din Top. Este vorba despre Louis Farrakhan, liderul de culoare al organizaţiei Naţiunea Islamului. Acesta este acuzat că ar fi vorbit despre “influenţa evreiască” din mass-media. Deasemenea acesta ar mai fi rostit într-un discurs că “evreii sunt cel mai violent popor”. Sursa: FrontPress.ro

sâmbătă, 29 decembrie 2012

Curaj....


AMERICA'S FINEST

AMERICA'S FINEST

How long has it been since you got down on your knees and thanked Almighty God for men and women of courage like these pictured above? They put themselves in harms way for us and our freedom...pray for them and their safety. Pray for the children like this little girl that will cry at night and miss the strong arms of their mommies and daddies to hold them. Pray for their soul mates that will lie in bed in the still of the night and long for a whisper of "good night" or "I love you." Ask that God will comfort and strengthen the family unit even though it is seperated for a while. Pray for them. Pray for them, and then pray for them some more. (The precious little one in the picture is Paige, pray for her to,) 

http://accordingtothebook.blogspot.co/

Pasta de scortisoara cu miere


 

Pasta de scorţișoară cu miere revigorează memoria
Scorţișoara cu miere este un excelent remediu pentru afecţiuni grave. O porţie de pastă, obţinută dintr-o linguriţă de miere amestecată cu o linguriţă de scorţișoară, degustată dimineaţa, la micul dejun, revigorează memoria. De asemenea, reumaticii, cardiacii, persoanele supraponderale și pesimiștii se vor simţi mai puternice , după o astfel de cură, dacă acesta este continuată timp de patru săptămâni.
:)Grecia


Grecia agricola 

autor: FrontPress 29.12.2012
agricultura“Pamantul e puterea mea. Cand ai pamant, poti sa te hranesti, poti produce orice, poti fii fericit” – spune o grecoaica care a crescut in Atena, a devenit inginera agricola dar din cauza crizei a fost nevoita sa “coboare” la munca de jos, la munca pamantului. Impreuna cu sotul ei au inceput o mica afacere: cresterea melcilor. Produc melci pentru francezi si italieni, deocamdata doar pentru restaurante, dar se gandesc sa desfaca si la cosmetice.
“Trebuie sa ne descurcam singuri” conclude Alexandra in incheierea interviului luat de AlJazeera in cadrul unui reportaj mai pe larg despre grecii care au reusit sa treaca prin criza indreptandu-se spre agricultura.
Iata cum deja se creaza un trend, un grup mic de greci au descoperit calea de urmat pentru toti ceilalti. Intorsi la radacini, statul si organizatiile para-nationale pot pica instantaneu deoarece nu vor mai exista impozite, taxe, industrie, hypermarketuri, masini de lux si alte ganglioane ale societatii moderne bolnave. Sa se finanteze bancherii intre ei pana vor crapa, iar grecii sa se intoarca la pamant si sa isi faca fiecare cat are nevoie pentru el ca sa consume, in rest nimic. Astazi sunt doar povesti interesante, maine va fi o poveste de succes a unui popor care se regaseste pe sine.
Din pacate noi suntem inca mult in urma Greciei, noi inca traim luna de miere a maririlor de pensii si de ros ciolane pentru noii veniti. Mai avem cativa ani pana vom ajunge si noi falimentarii pana la capat si vom primi troica cu paine si sare si dupa un nou val de austeritate esuata vom fi nevoiti sa fugim la tara sa crestem gaini si porci ca sa supravietuim. De Gigel Chiazna
 

vineri, 28 decembrie 2012

Mai ieftin


“Razboiul satelitilor”: China anunta o alternativa mai ieftina pentru sistemul GPS

autor: FrontPress 29.12.2012
China spatiuChina şi-a propus să rivalizeze GPS-ul american (Sitemul de Poziţionare Globală) cu propria versiune de ghidare prin satelit, denumită BeiDou. Sistemul poate fi deja achiziţionat de doritorii din regiunea Asia-Pacific. Până în prezent, constelaţia de sateliţi chinezeşti era folosită exclusiv de Armata de Eliberare Populară.
“Serviciul este acum disponibil şi include opţiuni de poziţionare, navigare şi de transmitere de mesaje scurte în China şi în zonele limitrofe. Sperăm ca BeiDou să cucerească 15-20 la sută din piaţa serviciilor prin satelit din regiunea Asia-Pacific până în 2015″, a declarat un oficial chinez citat de agenţia de presă Xinhua.
Autorităţile comuniste susţin că sistemul naţional de navigare, finanţat prin bugetul de stat, ar putea aduce un profit anual de peste 60 de miliarde de dolari americani.
În prezent, semnalul BeiDou poate determina poziţia unui obiect cu o variabilă de 10 metri. Prin comparaţie, majoritatea aparatelor GPS pentru uz civil pot realiza acelaşi lucru cu o variabilă de doar 2 metri. Avantajul sistemului chinezesc este însă costul mult mai scăzut decât cel al sistemului deţinut de guvernul SUA.
Sistemul GPS, format din 30 de sateliţi, este funcţional din anii ’70, în vreme ce China a lansat primii sateliţi destinaţi proiectului BeiDou în urmă cu 5 ani. În prezent sistemul chinezesc beneficiază de semnalul trimis de peste 15 sateliţi. Aceştia vor face parte dintr-o constelaţie formată din circa 60 de aparate. Se estimează că proiectul va fi complet până în 2020. Numărul mare de sateliţi va ajuta la îmbunătăţirea calculelor privind locaţia exactă a unui obiect şi viteza de deplasare.
Cu toate că BeiDou este un proiect ambiţios, vor trece totuşi câţiva ani buni până când chinezii vor putea zdruncina influenţa serviciului american. În prezent 95 la sută din echipamentul tehnic specific folosit în China (inclusiv telefonia mobilă sau sistemele de navigare) se bazează pe semnalul GPS.
Alternative pentru GPS sunt dezvoltate şi în alte state şi puteri ale lumii. Rusia a finalizat reţeaua de sateliţi Glonass în timp ce europenii lucrează la sistemul Galileo. Alte ţări, precum India sau Japonia, intenţionează să realizeze propriile sisteme regionale de navigaţie. Rămâne de văzut însă în următoarea decadă dacă aceste proiecte vor putea rivaliza cu adevărat cu GPS-ul americanilor. Sursa: FrontPress.ro

Rusia ?


Rusia?! Poate! Rusii?! Din ce in ce mai putini…

autor: FrontPress 28.12.2012
rusoaicaUnul din principalele atu-uri ale succeselor militare ruse din trecut a fost mai merau reprezentat, pe langa distantele colosale sau clima neprielnica, de numarul destul de mare al populatiei, diponibil pentru armata. Nu trebuie uitat ca in ambele conflagratii mondiale numarul de militari rusi a fost principala caracteristica a armatei. Au fost cazuri, mai ales in al Doilea Razboi Mondial, cand germanii au ramas efectiv fara munitie pentru mitraliere in fata puhoaileor rusesti.
Ei bine acest lucru s-ar putea sa fie curand de domeniul trecutului si asta din cauza unor problemelor demografice foarte serioase, probleme care sunt specifice nu numai Rusiei, ci intregii Europe, numai ca in cazul “ivaniilor”, problema demografiei este dublata si de cea a alcoolismului si consumului de droguri.
Astfel odata cu destramarea URSS, populatia rusa de origine slava a intrat intr-un declin care an de an se acceleraza prin numarul tot mai mic de nasteri, care nu reussete sa-i inlocuiasca nici pe departe pe rusii care… ies din peisaj, din motive naturale sau mai putin naturale. Populatia Rusiei a scazut de la 147 de milioane in 1989 la 142,5 milioane astazi si aceasta este doar o parte a problemei.
Cealalta fateta, desi poate parea ca are accente rasiste, este data de rata natalitati diferita, intre rusoaicele de origine slava si femeile de origine asiatica, rata foarte dezavantajoasa pentru slavi. Ori aceasta diferenta de natalitate a facut ca procentul rusilor non-slavi, in totalul populatiei, sa cresca de la 18,5% in 1989 la aproximativ 23% astazi.
Si acesta este doar varful iceberg-ului. Ultimele cercetari asupra populatiei Rusiei au aratat lucruri si mai grave. Astfel:
-60% din totalul populatiei este formata din batrani, copii sau oameni cu diverse dizabilitati;
Din aproximativ 20 de milioane de barbati apti de munca si pentru serviciul militar:
-un million se afla in inchisoare;
-un million se afla sub arme, incluzand aici si trupele paramilitare;
-cinci milioane sunt someri, slaba educatie, atitudine blazata sau sanatate subreda, oricum oameni de calitate slaba, care nu pot fi folositi decat pentru muncii necalificate;
-patru milioane sufera de alcoolism cronic;
-un million sunt dependenti de droguri.
Ori din cauza acestor probleme, generate de slaba calitate a barbatiilor apti de munca sau serviciul militar, celelalte fenomene, cum ar fi cresterea procentului de alogeni in totalul populatiei, sau rata scazuta a natalitati la rusoaice, sunt exacerbate si asta din doua motive foarte simple: daca barbatii rusi nu sunt capabili sa munceasca, atunci locul lor va fi luat de imigranti si femei.
Astfel o femeie care munceste este mult mai putin dispusa, de fapt nu isi permite financiar, sa dea nastere la mai mult de un copil, maximum doi. In acelasi timp nevoia de forte de munca va face ca numarul imigrantilor sa creasca in viitor, cu repercusiuni dramatice asupra echilibrului intre populatia rusa de origine slava si cei de origine asiatica.
Iar pentru ca problema calitati barbatilor apti pentru incorporare tot scade, Minsterul Rus al Apararii a luat deja decizia de a schimba legea care permite femeilor ruse sa faca parte din fortele armate, astfel ca in curand toate restrictiile vor fi cel mai probabil desfiintate iar femeile vor avea acces catre zone si functii militare, care pana mai ieri erau considerate tabu, in cadrul Armatei Ruse, zone cum ar fi Marina Militara, Fortele Aeriene sau chiar trupe combatante si unitati speciale. De George – Romania Military
 

joi, 27 decembrie 2012

Sfantul Stefan


Sfantul Stefan, PRIMUL martir crestin

autor: FrontPress 27.12.2012
mucenicA muri pentru credinţă este dovada supremă a fidelităţii şi a tăriei relaţiei unui om cu divinitatea. În creştinism, acest mod de a mărturisi credinţa, a fost inaugurat de Sfântul sărbătorit la 27 decembrie.
Sfântul Ştefan este primul martir creştin. El era unul dintre cei 7 diaconi, aleşi de Apostoli după înălţarea lui Iisus Hristos la cer. Diaconii aveau sarcina de a ajuta la împărţirea bunurilor pe care creştinii din prima comunitate întemeiată la Ierusalim le aveau în comun.
Ştefan, pe lângă spiritul practic, necesar împlinirii eficiente a lucrării sale, avea şi darul de a ajunge prin cuvânt la sufletul celor care voiau să ştie mai multe despre Iisus. Cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament spune că Ştefan făcea minuni şi semne mari în popor şi atrăgea pe mulţi la credinţa creştină.
Succesul lui a deranjat pe conducătorii evreilor. Ei, care răsuflaseră uşuraţi după condamnarea şi răstignirea lui Iisus, se confruntau acum cu acelaşi tip de mesaj pe care-l considerau anti-iudaic.
L-au arestat pe Ştefan şi l-au judecat în sinedriu. Aceeaşi carte din Noul Testament consemnează în capitolul 7 cuvântarea Arhidiaconului Ştefan în faţa mai marilor evreilor, în care argumentează că Vechiul Testament şi Legea lui Moise şi-au găsit împlinirea prin venirea lui Iisus.
Cuvintele lui Ştefan au fost considerate blasfemie la adresa tradiţiei iudaice, iar diaconul a primit condamnarea la moarte prin lovirea cu pietre. Era pedeapsa destinată blasfemiatorilor.
Tot paginile Scripturii spun că, în timp ce primea loviturile, Ştefan se ruga aşa: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!”. Acesta-i martirul, cel care moare fără resentiment faţă de ucigaş. Este o mare putere de care au dat dovadă, după Sfântul Ştefan, mulţi alţi creştini care sunt pomeniţi în calendare sub numele de mucenici. De Remus Rădulescu – Radio Romania Actualitati
Stefan

miercuri, 26 decembrie 2012

Banci executate silit


Banci executate silit de asociatiile de proprietari din Florida

autor: FrontPress 26.12.2012
bancaDe la declanşarea crizei, peste 400.000 de împrumutaţi au fost executaţi silit de bănci în statul american Florida, însă în ultima perioadă asociaţiile de proprietari au ajuns în ipostaza de a executa silit instituţii de credit pentru datorii neachitate legate de casele preluate de la datornici.
 Băncile ajung în această situaţie în urma neachitării contribuţiilor la asociaţiile de proprietari, responsabile de asigurarea unor servicii comune precum pază, colectarea gunoiului sau aprovizionarea cu apă, potrivit CNN.
În SUA, când băncile preiau casa unui datornic prin executare silită, devin responsabile pentru plata contribuţiilor la asociaţia de proprietari, inclusiv a celor restante de cel mult 12 luni.
  În multe cazuri, însă, instituţiile de credit nu plătesc aceste datorii, a declarat un avocat din Miami pentru CNN.
Asociaţiile de proprietari şi chiar unii proprietari, care trebuie să contribuie mai mult la cheltuielile comune din cauza comportamentului băncilor, pun sechestru pe proprietăţile deţinute de instituţiile financiare şi chiar le execută silit dacă nu-şi achită datoriile.
Firma avocatului consultat de CNN a depus acte pentru peste 1.100 de puneri sub sechestru ale unor case deţinute de bănci şi a declanşat 131 de executări silite. În peste 90% din cazuri, băncile au ales să-şi achite datoriile. De pe Mediafax

BANCURI...Aveam tot ce și-ar dori un bărbat...un apartament splendid,o mașină sport,motocicletă,
o femeie care mă iubea cu toată ființa ei.......acum,s-au dus toate.
A aflat nevastă-mea.  

Bărbatul vaneaza femeia, până când ea îl prinde.

Ma intreb, noi, astia mai lenesi....mergem in Rai sau vine cineva dupa noi?

-Am auzit că-ţi duci soţia numai în cluburile de noapte.
-Păi,după ce e ea "gata",doar acolo mai găsim deschis.


Pe internet este ca si la Costinesti: toti barbatii sunt burlaci!

Azi am picat examenul la biologie. La intrebarea "Ce contin celulele" se pare ca "tigani" nu e raspunsul corect.

Am angajat o dansatoare exotica pentru ziua fiului meu !
Sotia mea nu a fost foarte incantata... dar e fiul meu, il iubesc si nu implineste in fiecare zi 4 ani !


Urasc oamenii care iau droguri.
Cum ar fi politia, vamesii etc...
 

In antichitate grecii au distrus Troia , Persia , Egiptul, Siria, Fenicia, Babilonul...
A venit si randul Uniunii Europene.
 
Ca trece tineretea, nu-i mare scofala... 
Problema e ca trece si batranetea.

Nu lasa nimica pe maine .
Mai bine lasa pe poimaine - vei avea doua zile libere
 
 
Detinut, de ce nu vine nimeni sa te viziteze? Ce, tu n-ai rude?
- Cum sa nu, am! Dar toti sunt deja aici...

.
Daca ti se pare ca patria ta te ignora,
incearca, macar odata, sa nu platesti taxele...
 
Cand eram mic, ma rugam la Dumnezeu sa-mi dea o bicicleta. Pe urma am inteles ca Dumnezeu lucreaza altfel. Atunci, am furat o bicicleta si m-am rugat la El sa ma ierte.

Cea mai grozava zi este MAINE .
Maine o sa facem sport, o sa ne apucam de invatatura, o sa muncim cu sarg, o sa incepem sa citim o carte, n-o sa mai mancam dupa sase seara...
Dar nu stiu cum se face, ca atunci cand ne trezim, este mereu ASTAZI !!
 

PERICOLE LA RESTAURANTCe pericole te pândesc când iei masa la restaurant

sfatulparintilor_Ce pericole te pândesc când iei masa la restaurant

Când iei masa la restaurant, ultimul lucru la care te gândeşti este siguranţa alimentară. Suntem convinşi, însă, că după ce vei citi aceste secrete din industrie, dezvăluite de Dr. Oz, în momentul în care vei merge să iei masa la restaurant siguranţa alimentară va fi primul lucru pe care îl vei analiza. Află ce poţi face pentru a te bucura de o alimentaţie excelentă când iei masa la restaurant mai ales acum când sunteţi plecaţi în concediu şi soţia n-ar vrea să-şi petreacă timpul prin bucătărie:


Cu cât iei mai târziu masa la restaurant cu atât cresc şansele de a avea mâncarea contaminată

Deşi ţi se poate părea că eşti o persoană sofisticată dacă iei cina târziu la restaurant, cu cât timpul este mai aproape de închiderea restaurantului cu atât mai mari sunt şansele ca mâncarea ta să fie compromisă din cauza faptului că îngredientele au fost pregătite cu ore înainte, iar bacteriile au avut o mulţime de timp să se înmulţească.
În plus, uleiul în care se prăjesc produsele nu are cum să fie proaspăt, ci folosit de multe ori de-alungul acelei zile/seri. Şi, în loc să-ţi facă mâncarea crocantă, grăsimea va pătrunde în alimente. În acelaşi timp, la acele ore înaintate, bucătăria se află în faza de curăţare a vaselor şi rişti ca soluţia de curăţenie să-ţi contamineze mâncarea.

Soluţia: Dacă tot preferi să iei masa seara la restaurant încearcă să comanzi ceva preparat la grătar sau fiert. De asemenea, este o idee bună să alegi ceva gătit (şi nu o saladă crudă, de exemplu), astfel încât orice bacterie periculoasă să fi fost distrusă.


Când iei masa la restaurant fii atent/ă la meniu pentru că e mai murdar decât scaunul de la toaletă

Meniurile sunt rareori curăţate corespunzător şi fiecare persoană care vine la restaurant pune mâna pe ele. Un test făcut la The Dr. Oz Show a scos la iveală că 7 din cele 7 meniuri de la restaurante diferite erau acoperite de bacterii, inclusiv E.coli şi streptococul care cauzează pneumonia.


Soluţia: Apucă meniul de colţul de sus şi nu de partea de jos. Cei mai mulţi oameni prind meniul de partea inferioară aşa că vei evita expunerea la bacterii.


Dacă atunci când iei masa la restaurant muzica este prea tare, vei exagera cu mâncatul

Cu cât muzica este mai tare, cu atât mai plin/ă de energie te simţi – ceea ce înseamnă că vei mânca şi vei pleca rapid, iar astfel profitul restaurantului va fi mai mare. Însă, din cauză că mănânci rapid, nu ai timp să realizezi că te-ai săturat. Prin urmare vei comanda mai mult şi vei sfârşi mâncând prea mult.

Soluţia: Nu comanda totul odată. Comandă separat fiecare preparat pentru că astfel vei deţine controlul şi, prin urmare, vei mânca mai lent şi mai puţin.


Împachetează cu mâna ta ce a rămas neconsumat la masa la restaurant 

Ţine minte că dacă nu ai consumat decât jumătate din cină, nu există o cutie specială în care să fie pusă farfuria pe jumătate plină dacă vrei să iei restul la pachet. Mai mult ca sigur că farfuria ta va fi aşezată lângă vasele murdare şi lângă gunoi. Şi, din pricina grabei, produsele ar putea ateriza pe jos şi de acolo vor fi puse rapid pe farfurie. Ca să nu mai vorbim că nu ştii cine şi cum umblă cu alimentele care pot fi împachetate de cineva cu mâinile goale şi nespălate în prealabil.

Soluţia: Cere mereu să să împachetezi singur/ă ce ţi-a rămas de la cină.
Publicat de 

marți, 25 decembrie 2012

Glumite :)


Glumite stranse din revista click

= Cum se prezinta astazi pacientul? intreaba doctorul pe asistenta.
   -Abia asteapta sa se intoarca acasa la sotia sa. 
   -Aha! Tot mai delireaza...

= Dimineata in pat: El, cu tandrete:
   -Probabil sunt primul tau barbat!
   -Ea:
   -Astazi da!

= Doua surori medicale in dialog:
   -Nu cred ca pacientul de la salonul trei mai are mult de trait!
   -As! Azi m-a inghesuit in colt si m-a pupat...
   -Tocmai d-aia. A aflat nevasta-sa!

= In fata unei usi: 
   -Deschide iubito! 
   -Nu pot, sunt dezbracata. 
   - Nu-i nimic, sunt singur!
   -Eu nu!

= La maternitate: 
   -Tu Marie, cu cine seamana copilul?
   Ma Ioane, degeaba iti spun, ca nu-l cunosti!

= La extemporal:
   -Sper Bula ca de data asta nu te mai prind copiind.
   Si eu sper.

= Un pacient, ranit la picior, primeste o reteta pentru picaturi de ochi.
   -Doctore, dar eu sunt ranit la picior!
   -Da, dar daca te uitai pe unde calci...

= Mama, mi-a spus doctorul ca n-o sa am copii!
   -Ereditatea ,fiica mea.  Nici tatal tau n-a avut.

= Ofiter, de ce n-ai venit ieri la serviciu? il intreaba comandantul pe un tanar politist!
   Fiindca ieri m-am insurat, sa traiti!
   Bine. Dar sa nu se mai intample a doua oara!

:))))

V-am mai povestit pe bloguri acum  5-6 ani despre U.M. la care am lucrat.
Mi-am adus aminte acum  cand il vad acum pe Dan Puric, povestind amintiri din  armata.
Exact asa am patit si noi cu seful nostru, col.C.P. inainte de venirea lui Nicolae Ceausescu. Zile intregi a stat  la  w.c. in oglinda, salutand  drepti  cu mana la chipiu : TOV. N.C. VA RAPORTEZ: sunt col.......
Nu am putut sa mergem la w.c. pentru ca era pentru ambele sexe, nici pentru urgentele lunare.
Si am  mai scris despre revolutia in  pijama. Tot acel col. dormea la noi la laborator, pe un  pat de fier, in pijama, de la cantina i se aducea mancarea si  tremura de frica atunci cand soldatii asezati in colturile  cladirii trageau in vant ca se spunea  prin  radio, ca veneau  teroristii si se tragea in  unitate. Dar ciudat nu a murit nimeni si soldatii mai creau emotii numai fricosului nostru sef colonel C.P .

luni, 24 decembrie 2012

Un banc....
O firmă vindea ţânţari care satisfăceau femeile. O tipă cumpără un astfel de ţânţar, se duce acasă nerăbdătoare, face un dus, se dă cu cremă, se parfumează şi îşi pune un halat. În dormitor, într-o cutiuţă, ţânţarul bâzâia de sărea cutia cu el.Tipa se duce în dormitor, îşi dă halatul jos si da drumu' ţânţarului; ţânţarul face câteva ture prin cameră şi se aşează pe perete. Tipa se întinde pe pat şi începe:
- Hai ţânţarule vino să mă satisfaci, ia-mă sunt a ta
Ţânţarul.....nimic!
- Hai ţânţarule vino să simţim plăcerea împreună, ciupeşte-mă, muşcă-mă, hai ia-mă!!
Ţânţarul nu se mişca de pe perete. Enervată, dă telefon la firma-furnizoare:
- Bine, domnule, ce ţânţar mi-aţi vândut, e impotent? Nu m-a satisfăcut deloc....Tipul de la capătul firului zice:
- Doamnă, ne pare rău, ne cerem scuze totodată şi rezolvam problema. Trimitem un specialist sa stea de vorbă cu ţânţarul şi sa rezolve tot.
Într-adevar, peste puţin apare specialistu'. Femeia-l invită în casă şi se duc în dormitor unde era ţânţarul. Tipu' zice :
-Doamnă, dezbrăcaţi-vă şi întindeţi-vă pe pat.
Femeia face după cum i se spune.
Tipu' se dezbracă, se uită la ţânţar şi zice :
- Bă... fii atent... îţi arăt pentru ultima oară !